FARNO KULTURNO DRUŠTVO


Farno kulturno društvo Koroška Bela je bilo ustanovljeno 31. januarja 1999 na pobudo krajanov z namenom, da se oživi kulturna dejavnost na Koroški Beli, kjer je nekoč že delovalo podobno društvo s precej pestro in bogato dejavnostjo. 

 

Na ustanovnem občnem zboru se je zbralo 41 članov. Delovni predsednik Gregor Čušin je predlagal vsem prisotnim, da sprejmejo naslednji sklep: Tu prisotni, zainteresirani farani, ustanavljamo farno kulturno društvo z imenom Farno kulturno društvo Koroška Bela. Sklep je bil soglasno sprejet. Sprejeta so bila Pravila društva z nekaterimi predlaganimi amandmaji. Prav tako je bil z večino glasov sprejet znak društva, ki je podoba srca s talentom, v zgornjem delu pa je nagelj. Znak društva je oblikoval Branko Čušin ml. Za predsednico društva in hkrati tudi za predsednico sveta društva je bila na predlog pripravljalnega odbora soglasno izvoljena Marija Palovšnik.

 

Cerkveno hišo, v kateri se odvija večina društvene dejavnosti in ki je bila leta 1986 po denacionalizaciji vrnjena župniji Koroška Bela v zelo žalostnem stanju, društvo vsako leto obnavlja in tako počasi dobiva pravo podobo. V osmih letih se je s prostovoljnim delom in prispevki članov in simpatizerjev društva obnovila dvorana, zaodrje in razstavni prostor, obnovile so se sanitarije, električna in vodovodna napeljava. Poskrbljeno pa ni bilo le za stavbo, ampak so se obudile tudi dejavnosti, ki so se v tej hiši nekoč že odvijale. Tako v društvu delujejo:

- odrasla in otroška gledališka skupina, ki sta se s svojimi predstavami uvrstili že tudi na državna srečanja amaterskih gledališč,

- krožek ročnih del vsak teden zbere tudi do 35 pridnih žensk, ki s svojimi ročnimi spretnostmi ohranjajo slovensko kulturno dediščino,

- v društvu deluje tudi Otroški zborček Drobtinice,

- z  letom 2006 je pričel delovati tudi literarni krožek,

- v društvu je bogata razstavna dejavnost,

- poleg naštetega pa društvo organizira, otroška in mladinska srečanja, predavanja, literarne večere, koncerte, tradicionalne prireditve in prireditve ob slovenskih praznikih.

 

Letno se tako pripravi preko 50 različnih prireditev, v katere so vključene vse skupine krajanov, od otrok do starostnikov.

 

Društvo občasno izkupiček od prireditev nameni tudi ljudem v stiski.

 

Delo društva vodi svet društva, ki ga sestavljajo:

Predsednica: Marija Palovšnik,

Podpredsednik: Marko Zupančič,

Tajnik: Andrej Palovšnik,

Blagajničarka: Lili Kristan Petrič

Duhovni asistent: župnik Andrej Debeljak

Mentorji sekcij:

gledališka skupina: Gregor Čušin

krožek ročnih del: Ana Ručigaj

zborček Drobtinice: Melita Čušin

otroške in mladinske dejavnosti: Katrca Horvat

literarni krožek: Mira Novak

Arhivarka je: Marija Markež

člani nadzornega odbora in častnega razsodišča pa so še:

Branko Čušin,

Rajko Svetina,

Janez Novak

Sonja Vilman

 

Društvo je za svoje delo v letu 2003 prejelo diplomo Občine Jesenice na področju kulture.