PRIDITE ZAPOJMO

Vaje mešanega pevskega zbora so običajno ob ponedeljkih ob 20.uri ali po dogovoru. Orgnaist in vodja zbora je Blaž Lavtižar (blaz.lavtizar@telesat.si) pri orglanju pa mu pomaga tudi Gregor Palovšnik.