Z A P I S N I K

 

3. seje Župnijskega pastoralnega sveta, ki je bila dne 11. februarja 2011 ob 18.30 uri v prostorih župnišča na Koroški Beli.

 

Prisotni: gospod župnik Jože Treven, Srečo Železnikar, Marko Zupančič, Marija Smolej, Melita Čušin, Andrej Razinger, Barbara Šoberl, Anči Ručigaj, Nika Lužnik, Andrej Palovšnik, Blaž Lavtižar, Dušan Klinar, Rok Vengar, Mateja Ban in Marjana Svetina.

 

Opravičeno odsotni: Katrca Horvat in Miha Lavrinec

 

Gospod župnik je najprej vse lepo pozdravil in sejo začel z molitvijo iz revije Naše poslanstvo – EVHARISTIJA ŽIVLJENJA, DAJTE JIM VI JESTI..

 

Naloge iz prejšnjega zapisnika so bile opravljene.

 

Finančno poročilo je podala Barbara Šoberl.

 

Križev pot na postne nedelje bodo oblikovale naslednje skupine:

 

13.3. ŽPS

20.3. veroukarji in njihovi starši

27.3. zakonska skupina

3.4. mladina

10.4. FKD – križev pot na Ajdno

17.4. molitvena skupina, prenova, Karitas

 

Gospod župnik prosi, da bi za botrstvo po 30 € letos prinesli do Velike noči.

 

Nabirka za orgle

 

Blaž je povedal, da so bile orgle očiščene konec 80-tih let in da je po 23 letih potrebno nekaj storiti, saj jih nažira mušica... Matjaž si jih je ogledal in ugotovil, da je instrument dober in bi ga bilo škoda pustiti propadanju. Za novega seveda nimamo sredstev.

 

Matjaž naj sporoči okviren predračun za popravilo, seveda se zavedamo, da je natančno vrednost težko reči v naprej.

Nabirke na prvo nedeljo v mesecu bodo odslej namenjene zbiranju sredstev za popravilo orgel in ko bo zbran znesek v višini predračuna, se bomo o tem dogovarjali dalje.

 

Oratorij bo letos od 6. do 10.julija.

Od 31.julija do 5.avgusta bo g. župnik z ministranti, otroškim pevskim zborom in animatorji na Kolpi.

 

 

 

Karitas

 

Delo Karitas je predstavila Anči.

Trenutno imajo na spisku 35 prejemnikov pomoči, skoraj vsak mesec pride še kdo zraven. Vse izdajajo na osnovi papirjev. Če kdo pride na novo mu nekaj pomoči dajo – imajo nekaj rezerve - in obenem ga napotijo, da si priskrbi papirje.Večinoma pridejo iskat, le dvema dostavljajo na dom – ti si večinoma želijo tudi nekaj družbe in pogovora.

Precej je tudi potreb za plačilo položnic (mesečno približno 150 – 200 €), nekaj jih poravnajo, nekaj pa zaprosijo za pomoč v Ljubljano. Nikomur ne plačujejo vsak mesec, vedno le občasno.

Najbolj so veseli koga, ki se pomoči odpove, ker se je njegov položaj izboljšal – morda je dobil službo…

Obleke načeloma ne jemljejo. Je pa res, da vse lahko oddajo, saj neka gospa rada vzame in odnese v Bosno.

 

G. župnik je predlagal, da bi v okviru Karitas jeseni organizirali tečaj nege na domu. Tečaj poteka 5 x po 3 ure (enkrat tedensko) in je brezplačen, pogoj je 15 udeležencev.

Anči bo vprašala, koliko je zanimanja med farani. Če bi bilo premalo prijavljenih, bi se lahko povezali npr. s Krajevno skupnostjo, saj je tema zanimiva za vse.

 

Ahacovi torki

 

So kar dobro obiskani. V februarju je na vrsti g. Kastelec, ki bo predstavil pogled izza kamere, v marcu g. Jože Dežman in aprila p. Miha Sekolovnik.

 

Farni dan

 

G. župnik je predlagal, da bi še enkrat premislili samo izvedbo farnega dne.

Nekateri starši niso bili navdušeni, ko so otroci morali čakati na spričevala, nekaterim župnija in farni dan ne pomeni veliko…

Morda bi kazalo pripraviti piknik za sodelavce župnije, čeprav je to spet težko opredeliti, kdo je sodelavec in kdo ni..

Vsekakor pa naj bi spričevala ne bila vezana na farni dan.

 

Razno

Kadar so pri svetih mašah še posebni obredi kot na svečnico, veliki petek, velikonočna vigilija … si verniki stvari zapomnijo le približno in so v dvomih, kdaj se prižgejo sveče, ugasnejo, kdaj stojimo… V prihodnje bo g. župnik pripravil komentarje, brala naj bi jih Marija Lužnik.

 

Melita je povedala, da so se družinske maše »prijele«, otroci pridejo na pripravo za mašo in tudi nekaj staršev pride v župnišče, se kaj pogovorijo, spijejo kavo…

V postu bo pripravila postno pripravo na Veliko noč.

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

 

Zapisala:

Marjana Svetina